Rubín je zpět

Rubín je zpět
27. 9. 2021
V Brně, 6. září 2021 – kulturní dům Rubín, který k Žabovřeskám neodmyslitelně patří od roku 1980, se po generální devíti měsíční opravě opět otevírá veřejnosti. Bylo proinvestováno více jak 17 milionů korun a mimo opravy infrastruktury a sociálních zařízení se Rubín dočkal renesance vnitřního prostoru hlavního sálu. Citlivým architektonickým zásahem zmizela projekční a technická kabina, kterou nahradila prosklená divácká galerie s barem. V původním skeletu byl nahrazen nový exteriérový výtah, vyměněna byla technologie, stejně jako zdviž a kabina výtahu. Tzv. nadokrskové obchodní centrum Rubín v Žabovřeskách se stavělo mezi lety 1975 a 1980 podle návrhu architekta Vladimíra Hřebačky. Kvůli nedostatku pracovníků docházelo ke zpožďování stavby, které se kompenzovalo nasazením brigádníků – učňů, dělníků, ale například i skupiny studentů z Vietnamu. Centrum bylo tvořeno třemi budovami. V pavilonu A se v přízemí nacházely různé obchody, cukrárna a pošta a v prvním patře restaurace (interiér navrhl Zdeněk Navrátil), kavárna, prodejny textilu a služby (kadeřnictví). Pavilon B sloužil jako zdravotnické středisko s lékárnou, byly zde mozaikové a keramické obklady a dlažby. Pavilon C sloužil jako kulturní, tělovýchovné a společenské centrum – v přízemí se nacházela knihovna a čítárna, dále multifunkční sál (který mohl sloužit i k promítání filmů), v prvním poschodí byly klubovny, gymnastický sál a obřadní síň. Stavba je tvořena montovaným skeletem, nosné zdi jsou vyplněné cihlami. Na budově C byly použity prefabrikované dřevěné stropní desky, čímž došlo k urychlení celého procesu stavby. Areál zdobily dvě sochy – Růže od Sylvy Lacinové a Žena od Konráda Babraje (obě se dochovaly). Jednotlivé budovy si původně barevně i výškově odpovídaly, a navíc byly propojeny terasami a rampami, takže působily kompaktním dojmem. Dnes zůstaly pouze terasy spojující budovy A a C, terasy k budově B byly zbořeny, protože se o ně noví majitelé po privatizaci odmítli starat a ony chátraly a ohrožovaly chodce. Budova B je kompletně přestavěna a navýšena o dvě patra, čímž narušuje původní výškovou kompaktnost. Exteriér budovy A je s mírným poškozením dochován, nad vchodem do střediska lze vidět nápis „RESTAURACE rubín“ se symbolem drahokamu. Budova C prošla rekonstrukcí v roce 2006, při níž byla zateplena a byla vyměněna okna. Kvůli zboření ramp musela být na budovu umístěna výrazná konstrukce s výtahem umožňující přístup do budovy. Fasáda do ulice si uchovala svůj skulpturální charakter, který jí dodávají pilíře ve tvaru obráceného písmene L střídající se s okny. Dříve byl tento charakter umocněn i barevným kontrastem, protože pilíře byly cihlové. V interiéru se ve vstupním sále dochovala keramická mozaika a v multifunkčním sále dřevem obložený strop, jehož části tvarově korespondují s osvětlením. Zdroj: www.bam.brno.cz, www.zabovresky.cz