Práce na tunelu v Žabovřeskách neustávají

Práce na tunelu v Žabovřeskách neustávají
18. 10. 2021

Za čtyři měsíce lze stihnout hodně věcí. Třeba prorazit tunel, jako se to podařilo stavbařům pod Wilsonovým lesem. Srpnovým průrazem ale práce zdaleka nekončí, než tudy projedou první tramvaje, potrvá to ještě více než rok. Do tunelu bude přeložena tramvajová trať a na její původní místo se rozšíří silnice. Řidiči tu díky tomu projedou plynuleji. Stavbaři nyní pracují na vnitřních částech tunelu.

Odstřely skály začaly letos v květnu. Už v únoru jim předcházely zkušební odstřely, při nichž dělníci použili minimální množství trhaviny a testovali chování horniny. V blízkých domech byla instalována čidla, která poskytovala cenná data. Ta pomáhala ověřit, že vytvořený výpočtový model odpovídá skutečnosti a nedochází k neočekávaným komplikacím.

Na portál byla v červenci umístěna socha svaté Barbory. Litinová patronka horníků váží asi 15 kilogramů a měří půl metru. Po dokončení prací plánuje Brno zasvětit svaté Barboře také kapli svatého Antonína Paduánského. Tato historická stavba, která by tak mohla být zasvěcena hned dvěma svatým, se nachází blízko tunelu.

Pomyslné světlo na konci tunelu spatřili dělníci 19. srpna, kdy se datuje průraz. Tunel měří 501 metrů, 334 metrů tvoří ražená část. Jedná se o druhý nejdelší tramvajový tunel v Brně (první bude trať do kampusu). Při odstřelech stavbaři použili přibližně 13 tun trhaviny a vyvezli 30 tisíc m³ zeminy. Hornina se po nutné úpravě vrátí zpět na Žabovřeskou, kde ji využijí k vytvoření nového parku s chodníky pod Wilsonovým lesem.

Proražením tunelu práce nekončí. Nyní je nutné dodělat vnitřní část a únikovou štolu. V nejbližší době jsou na stavbě Velkého městského okruhu Žabovřeská v plánu opěrné zdi nebo lávka pro pěší v blízkosti křižovatky s Hlinkami. První cestující se tudy svezou tramvají v roce 2023. Výstavba této části okruhu by měla být dokončena o rok později.