Dopravní projekty pokračují podle plánu

Dopravní projekty pokračují podle plánu
6. 12. 2021

Zlepšení dopravy bylo jedním ze strategických cílů, který jsme si vytkli při nástupu na radnici. Metr sice ještě stříhat nemůžeme, ale světlo nejen na konci dvou výjimečných tunelů, které mezi tyto náročné projekty patří, už vidět je. Nezbrzdil nás ani covid, ani nedostatek stavebního materiálu. Řidiči vyhlížejí hlavně proměnu Žabovřeské, která je součástí velkého městského okruhu. Po jejím dokončení dojde k propojení již vybudovaných úseků na Hlinkách a té její části, kde trasu omezovala řeka a příkrý skalnatý svah Wilsonova lesa. Odklon tramvajových linek do tunelu pod skálou, který byl proražen v polovině roku, umožní zdvojnásobit jízdní pruhy a „odšpuntovat“ zdejší úzké hrdlo. Konkrétní podobu dostávají navazující projekty poblíž výstaviště, kde začne brzy růst multifunkční hala – do velkého městského okruhu jsme dodali úsek Bauerova, plány s rozšířením smyčky Lipová, popřípadě s lanovkou tu má dopravní podnik. Po planých slibech našich předchůdců na radnici od léta naplno běží práce na dalším úseku velkého městského okruhu Tomkovo náměstí a Rokytova. Ten naváže na Husovický tunel a  spojí severní část okruhu. Centru města tady odlehčí vyvedení dopravy na mimoúrovňové křižovatky s ulicemi Dukelská, Karlova a Rokytova. Žideničtí si oddechnou a taky se nadechnou čistějšího vzduchu. Do předčasného užívání jsme předali některé části stavby nové trati z  Osové k  bohunickému kampusu, po níž první šaliny vyjedou příští rok. Z  velké části vede pod povrchem, proto ji někteří přirovnávají k  metru. Náročná stavba největšího tramvajového tunelu v tuzemsku postupuje podle harmonogramu a  tím, že se dělníci už přesunou dovnitř, skončí hlučné terénní práce na povrchu. Dbáme na koordinaci a logickou návaznost prací Velké stavby jsou důležité pro celé město, ale chápu, že znamenají hlavně pro místní zvýšený hluk, prašnost nebo nutnost náhradní dopravy kvůli výlukám. Velmi si tak vážím jejich pochopení, ať už jde o obyvatele Starého Lískovce, Žabovřesk či Židenic. Za město se snažíme negativní dopady eliminovat už při přípravě území stavby. Co se týče Tomkova náměstí a  Rokytovy, vznikly například obslužné komunikace k  zahradám. Rekonstrukce trati v  úseku od krematoria po Osovou zkrátí přepravní dobu i  pro obyvatele Starého Lískovce, snažíme se dořešit rovněž polohu zastávek na Osové. Důrazně dbáme na koordinaci a  logickou návaznost prací. Pokud je to možné, řeší se vždy osvětlení, kanalizace, chodníky či nové horkovody tak, aby se pár let po dokončení nemuselo zase kopat.

 

Zdroj : Metropolitan Brno