Nový stavební zákon slibuje zjednodušení a urychlení nové výstavby

Nový stavební zákon slibuje zjednodušení a urychlení nové výstavby
11. 11. 2020

 Současné pojetí stavebního práva se neosvědčilo a zcela paralyzovalo výstavbu nových projektů. Ministerstvo si proto dává za cíl zefektivnit a zrychlit procesy povolování staveb tak, aby občané měli možnost získat povolení k realizaci do 1 roku od podání žádosti povolení stavby, čemuž by mělo pomoci i plánované spojení samostatných procesů do jediného řízení a také digitalizace samotného procesu podávání žádosti. Vše tedy vyřídíte z pohodlí domova a ne jako tomu bylo dodnes, kdy jste museli obcházet úřady a vyřizovat desítky žádostí. Nově budete moci podávat návrh i projektovou dokumentaci včetně příloh prostřednictvím internetu.